Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 88%
  • Arbetande på heltid: 64%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
60%
2017
61%
2018
64%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1237
Visstidsanställda, månadsavlönade
149
Visstidsanställda, timavlönade
89

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
83%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
10%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
6%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1638
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1491
Anställda 55+, andel (%)
24%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Älmhult