Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 62%
  • Arbetande på heltid: 52%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
52%
2017
53%
2018
52%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
2391
Visstidsanställda, månadsavlönade
222
Visstidsanställda, timavlönade
166

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
86%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
8%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
6%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
3159
Årsarbetare, totalt anställda, antal
2781
Anställda 55+, andel (%)
25%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
5%
Ladda ned handlingsplan för Ängelholm