Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 55%
  • Arbetande på heltid: 48%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
47%
2017
49%
2018
48%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
753
Visstidsanställda, månadsavlönade
83
Visstidsanställda, timavlönade
93

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
81%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
9%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
10%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1081
Årsarbetare, totalt anställda, antal
930
Anställda 55+, andel (%)
31%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
8%
Ladda ned handlingsplan för Öckerö