Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 51%
  • Arbetande på heltid: 44%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
43%
2017
44%
2018
44%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
619
Visstidsanställda, månadsavlönade
59
Visstidsanställda, timavlönade
59

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
84%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
8%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
8%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
843
Årsarbetare, totalt anställda, antal
738
Anställda 55+, andel (%)
26%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Örkelljunga