Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 68%
  • Arbetande på heltid: 56%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
50%
2017
53%
2018
56%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1371
Visstidsanställda, månadsavlönade
148
Visstidsanställda, timavlönade
132

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
83%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
9%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
8%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1848
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1652
Anställda 55+, andel (%)
26%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
0%
Ladda ned handlingsplan för Alvesta