Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 94%
  • Arbetande på heltid: 75%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
75%
2017
75%
2018
75%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1639
Visstidsanställda, månadsavlönade
239
Visstidsanställda, timavlönade
119

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
82%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
12%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
6%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
2177
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1999
Anställda 55+, andel (%)
30%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Avesta