Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 55%
  • Arbetande på heltid: 48%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
45%
2017
44%
2018
48%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
885
Visstidsanställda, månadsavlönade
129
Visstidsanställda, timavlönade
64

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
82%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
12%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
6%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1248
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1080
Anställda 55+, andel (%)
31%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Båstad