Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 89%
  • Arbetande på heltid: 75%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
74%
2017
75%
2018
75%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1771
Visstidsanställda, månadsavlönade
168
Visstidsanställda, timavlönade
168

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
84%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
8%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
8%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
2291
Årsarbetare, totalt anställda, antal
2109
Anställda 55+, andel (%)
31%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
8%
Ladda ned handlingsplan för Bollnäs