Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 81%
  • Arbetande på heltid: 68%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
64%
2017
67%
2018
68%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
2200
Visstidsanställda, månadsavlönade
288
Visstidsanställda, timavlönade
131

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
84%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
11%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
5%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
2910
Årsarbetare, totalt anställda, antal
2620
Anställda 55+, andel (%)
23%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Eslöv