Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 71%
  • Arbetande på heltid: 64%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
62%
2017
65%
2018
64%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
378
Visstidsanställda, månadsavlönade
46
Visstidsanställda, timavlönade
42

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
81%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
10%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
9%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
498
Årsarbetare, totalt anställda, antal
467
Anställda 55+, andel (%)
29%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Färgelanda