Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 71%
  • Arbetande på heltid: 66%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
65%
2017
64%
2018
66%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1067
Visstidsanställda, månadsavlönade
118
Visstidsanställda, timavlönade
131

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
81%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
9%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
10%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1408
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1318
Anställda 55+, andel (%)
28%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Flen