Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 86%
  • Arbetande på heltid: 76%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
74%
2017
75%
2018
76%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
5474
Visstidsanställda, månadsavlönade
593
Visstidsanställda, timavlönade
527

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
83%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
9%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
8%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
6890
Årsarbetare, totalt anställda, antal
6596
Anställda 55+, andel (%)
27%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Gävle