Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 68%
  • Arbetande på heltid: 59%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
59%
2017
61%
2018
59%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
593
Visstidsanställda, månadsavlönade
100
Visstidsanställda, timavlönade
77

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
77%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
13%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
10%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
859
Årsarbetare, totalt anställda, antal
771
Anställda 55+, andel (%)
26%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
8%
Ladda ned handlingsplan för Gnesta