Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 79%
  • Arbetande på heltid: 57%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
53%
2017
55%
2018
57%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
652
Visstidsanställda, månadsavlönade
120
Visstidsanställda, timavlönade
32

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
81%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
15%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
4%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
935
Årsarbetare, totalt anställda, antal
806
Anställda 55+, andel (%)
25%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Gnosjö