Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 69%
  • Arbetande på heltid: 54%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
52%
2017
54%
2018
54%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
716
Visstidsanställda, månadsavlönade
57
Visstidsanställda, timavlönade
49

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
87%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
7%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
6%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
925
Årsarbetare, totalt anställda, antal
824
Anställda 55+, andel (%)
22%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Habo