Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 84%
  • Arbetande på heltid: 77%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
76%
2017
76%
2018
77%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1138
Visstidsanställda, månadsavlönade
128
Visstidsanställda, timavlönade
156

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
80%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
9%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
11%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1438
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1423
Anställda 55+, andel (%)
25%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Hallstahammar