Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 66%
  • Arbetande på heltid: 54%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
52%
2017
54%
2018
54%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
597
Visstidsanställda, månadsavlönade
113
Visstidsanställda, timavlönade
52

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
79%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
15%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
7%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
869
Årsarbetare, totalt anställda, antal
756
Anställda 55+, andel (%)
28%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Herrljunga