Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 85%
  • Arbetande på heltid: 63%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
56%
2017
62%
2018
63%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1024
Visstidsanställda, månadsavlönade
239
Visstidsanställda, timavlönade
66

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
77%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
18%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
5%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1491
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1330
Anställda 55+, andel (%)
27%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Hultsfred