Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 72%
  • Arbetande på heltid: 62%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
58%
2017
60%
2018
62%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1552
Visstidsanställda, månadsavlönade
102
Visstidsanställda, timavlönade
68

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
91%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
6%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
4%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1934
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1706
Anställda 55+, andel (%)
21%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Kävlinge