Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 91%
  • Arbetande på heltid: 80%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
79%
2017
81%
2018
80%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1276
Visstidsanställda, månadsavlönade
135
Visstidsanställda, timavlönade
90

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
85%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
9%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
6%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1588
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1502
Anställda 55+, andel (%)
29%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Kalix