Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 85%
  • Arbetande på heltid: 69%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
66%
2017
67%
2018
69%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
4496
Visstidsanställda, månadsavlönade
247
Visstidsanställda, timavlönade
197

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
91%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
5%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
4%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
5635
Årsarbetare, totalt anställda, antal
4941
Anställda 55+, andel (%)
26%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Kalmar