Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 72%
  • Arbetande på heltid: 61%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
60%
2017
60%
2018
61%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
2373
Visstidsanställda, månadsavlönade
303
Visstidsanställda, timavlönade
82

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
86%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
11%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
3%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
3185
Årsarbetare, totalt anställda, antal
2760
Anställda 55+, andel (%)
24%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
8%
Ladda ned handlingsplan för Karlshamn