Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 93%
  • Arbetande på heltid: 69%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
60%
2017
67%
2018
69%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
5895
Visstidsanställda, månadsavlönade
677
Visstidsanställda, timavlönade
203

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
87%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
10%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
3%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
7633
Årsarbetare, totalt anställda, antal
6777
Anställda 55+, andel (%)
25%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Kristianstad