Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 68%
  • Arbetande på heltid: 61%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
60%
2017
61%
2018
61%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
560
Visstidsanställda, månadsavlönade
77
Visstidsanställda, timavlönade
77

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
79%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
11%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
11%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
752
Årsarbetare, totalt anställda, antal
709
Anställda 55+, andel (%)
27%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Kungsör