Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 59%
  • Arbetande på heltid: 52%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
49%
2017
50%
2018
52%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1557
Visstidsanställda, månadsavlönade
168
Visstidsanställda, timavlönade
150

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
83%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
9%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
8%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
2123
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1876
Anställda 55+, andel (%)
28%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Laholm