Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 83%
  • Arbetande på heltid: 72%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
66%
2017
70%
2018
72%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
391
Visstidsanställda, månadsavlönade
42
Visstidsanställda, timavlönade
42

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
82%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
9%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
9%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
497
Årsarbetare, totalt anställda, antal
477
Anställda 55+, andel (%)
32%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Laxå