Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 56%
  • Arbetande på heltid: 49%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
51%
2017
50%
2018
49%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
936
Visstidsanställda, månadsavlönade
117
Visstidsanställda, timavlönade
128

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
80%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
10%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
11%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1309
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1171
Anställda 55+, andel (%)
33%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
8%
Ladda ned handlingsplan för Leksand