Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 88%
  • Arbetande på heltid: 67%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
67%
2017
67%
2018
67%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
3357
Visstidsanställda, månadsavlönade
223
Visstidsanställda, timavlönade
149

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
90%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
6%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
4%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
4221
Årsarbetare, totalt anställda, antal
3730
Anställda 55+, andel (%)
26%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
0%
Ladda ned handlingsplan för Lidköping