Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 60%
  • Arbetande på heltid: 55%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
53%
2017
55%
2018
55%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
748
Visstidsanställda, månadsavlönade
151
Visstidsanställda, timavlönade
47

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
79%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
16%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
5%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1094
Årsarbetare, totalt anställda, antal
947
Anställda 55+, andel (%)
25%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
8%
Ladda ned handlingsplan för Lilla Edet