Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 86%
  • Arbetande på heltid: 77%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
75%
2017
76%
2018
77%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
19616
Visstidsanställda, månadsavlönade
2802
Visstidsanställda, timavlönade
934

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
84%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
12%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
4%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
25899
Årsarbetare, totalt anställda, antal
23353
Anställda 55+, andel (%)
22%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Malmö