Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 59%
  • Arbetande på heltid: 54%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
51%
2017
52%
2018
54%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
719
Visstidsanställda, månadsavlönade
130
Visstidsanställda, timavlönade
84

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
77%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
14%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
9%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1016
Årsarbetare, totalt anställda, antal
935
Anställda 55+, andel (%)
29%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Mellerud