Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 61%
  • Arbetande på heltid: 51%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
53%
2017
51%
2018
51%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
401
Visstidsanställda, månadsavlönade
92
Visstidsanställda, timavlönade
48

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
74%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
17%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
9%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
614
Årsarbetare, totalt anställda, antal
543
Anställda 55+, andel (%)
27%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
0%
Ladda ned handlingsplan för Mullsjö