Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 63%
  • Arbetande på heltid: 57%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
55%
2017
56%
2018
57%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
627
Visstidsanställda, månadsavlönade
69
Visstidsanställda, timavlönade
77

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
81%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
9%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
10%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
818
Årsarbetare, totalt anställda, antal
775
Anställda 55+, andel (%)
28%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Nora