Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 56%
  • Arbetande på heltid: 48%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
50%
2017
48%
2018
48%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
338
Visstidsanställda, månadsavlönade
66
Visstidsanställda, timavlönade
40

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
76%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
15%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
9%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
489
Årsarbetare, totalt anställda, antal
446
Anställda 55+, andel (%)
29%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
5%
Ladda ned handlingsplan för Norsjö