Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 81%
  • Arbetande på heltid: 71%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
71%
2017
71%
2018
71%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
3395
Visstidsanställda, månadsavlönade
409
Visstidsanställda, timavlönade
286

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
83%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
10%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
7%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
4471
Årsarbetare, totalt anställda, antal
4091
Anställda 55+, andel (%)
26%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
8%
Ladda ned handlingsplan för Nyköping