Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 86%
  • Arbetande på heltid: 75%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
69%
2017
72%
2018
75%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
539
Visstidsanställda, månadsavlönade
53
Visstidsanställda, timavlönade
73

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
81%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
8%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
11%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
672
Årsarbetare, totalt anställda, antal
666
Anställda 55+, andel (%)
27%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Nykvarn