Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 59%
  • Arbetande på heltid: 54%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
57%
2017
58%
2018
54%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
334
Visstidsanställda, månadsavlönade
42
Visstidsanställda, timavlönade
46

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
79%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
10%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
11%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
468
Årsarbetare, totalt anställda, antal
423
Anställda 55+, andel (%)
30%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Ockelbo