Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 62%
  • Arbetande på heltid: 55%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
56%
2017
56%
2018
55%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
400
Visstidsanställda, månadsavlönade
55
Visstidsanställda, timavlönade
45

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
80%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
11%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
9%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
546
Årsarbetare, totalt anställda, antal
501
Anställda 55+, andel (%)
34%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Orsa