Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 63%
  • Arbetande på heltid: 56%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
55%
2017
58%
2018
56%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
859
Visstidsanställda, månadsavlönade
93
Visstidsanställda, timavlönade
82

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
83%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
9%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
8%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1162
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1036
Anställda 55+, andel (%)
29%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
5%
Ladda ned handlingsplan för Osby