Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 71%
  • Arbetande på heltid: 67%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
71%
2017
66%
2018
67%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
512
Visstidsanställda, månadsavlönade
43
Visstidsanställda, timavlönade
61

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
83%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
7%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
10%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
657
Årsarbetare, totalt anställda, antal
617
Anställda 55+, andel (%)
40%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Pajala