Heltidsbarometern utifrån andelen heltidsarbetande

 1. Landstinget Västernorrland 76%
 2. Norrbottens läns landsting 74%
 3. Landstinget Gävleborg 74%
 4. Örebro läns landsting 71%
 5. Stockholms läns landsting 71%
 6. Landstinget Blekinge 70%
 7. Västerbottens läns landsting 69%
 8. Landstinget i Östergötland 69%
 9. Riket 68%
 10. Region Skåne 68%
 11. Landstinget Sörmland 68%
 12. Landstinget Dalarna 68%
 13. Jämtlands läns landsting 68%
 14. Västra Götalandsregionen 67%
 15. Landstinget Västmanland 67%
 16. Landstinget i Uppsala län 67%
 17. Landstinget i Värmland 65%
 18. Landstinget i Kalmar län 64%
 19. Region Gotland 61%
 20. Landstinget Kronoberg 61%
 21. Region Halland 59%
 22. Landstinget i Jönköpings län 58%