Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 65%
  • Arbetande på heltid: 57%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
55%
2017
54%
2018
57%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
533
Visstidsanställda, månadsavlönade
65
Visstidsanställda, timavlönade
59

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
81%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
10%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
9%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
734
Årsarbetare, totalt anställda, antal
659
Anställda 55+, andel (%)
31%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Robertsfors