Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 74%
  • Arbetande på heltid: 62%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
59%
2017
61%
2018
62%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1962
Visstidsanställda, månadsavlönade
367
Visstidsanställda, timavlönade
122

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
80%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
15%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
5%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
2770
Årsarbetare, totalt anställda, antal
2453
Anställda 55+, andel (%)
24%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Ronneby