Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 84%
  • Arbetande på heltid: 77%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
74%
2017
75%
2018
77%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
4629
Visstidsanställda, månadsavlönade
571
Visstidsanställda, timavlönade
514

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
81%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
10%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
9%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
6002
Årsarbetare, totalt anställda, antal
5716
Anställda 55+, andel (%)
25%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Södertälje