Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 74%
  • Arbetande på heltid: 67%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
66%
2017
66%
2018
67%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
3788
Visstidsanställda, månadsavlönade
496
Visstidsanställda, timavlönade
225

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
84%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
11%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
5%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
5034
Årsarbetare, totalt anställda, antal
4510
Anställda 55+, andel (%)
25%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Skövde