Sollentuna

Ändra
På grund av att kommunen har för lite verksamhet i egen regi visas inte uppgifter för vård och omsorg.

Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 89%
  • Arbetande på heltid: 76%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
75%
2017
75%
2018
76%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
2101
Visstidsanställda, månadsavlönade
268
Visstidsanställda, timavlönade
73

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
86%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
11%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
3%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
2721
Årsarbetare, totalt anställda, antal
2444
Anställda 55+, andel (%)
23%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Sollentuna