Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 84%
  • Arbetande på heltid: 75%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
75%
2017
74%
2018
75%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1806
Visstidsanställda, månadsavlönade
242
Visstidsanställda, timavlönade
176

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
82%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
11%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
8%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
2382
Årsarbetare, totalt anställda, antal
2203
Anställda 55+, andel (%)
27%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Solna