Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 71%
  • Arbetande på heltid: 62%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
61%
2017
60%
2018
62%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1853
Visstidsanställda, månadsavlönade
193
Visstidsanställda, timavlönade
107

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
86%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
9%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
5%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
2420
Årsarbetare, totalt anställda, antal
2155
Anställda 55+, andel (%)
25%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
7%
Ladda ned handlingsplan för Stenungsund