Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 78%
  • Arbetande på heltid: 68%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
69%
2017
68%
2018
68%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
914
Visstidsanställda, månadsavlönade
144
Visstidsanställda, timavlönade
66

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
82%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
13%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
6%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
1252
Årsarbetare, totalt anställda, antal
1115
Anställda 55+, andel (%)
30%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
0%
Ladda ned handlingsplan för Strömstad