Övergripande statistik

  • Anställda på heltid: 85%
  • Arbetande på heltid: 76%

Heltidsarbetande månadsavlönade, andel (%)

2016
74%
2017
74%
2018
76%

Fördelning av antal årsarbeten

Tillsvidareanställda
1854
Visstidsanställda, månadsavlönade
176
Visstidsanställda, timavlönade
176

Fördelning av arbetad tid

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade, andel
84%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda månadsavlönade, andel
8%
Arbetad tid utförd av visstidsanställda timavlönade, andel
8%
Månadsavlönad personal, totalt anställda, antal
2339
Årsarbetare, totalt anställda, antal
2208
Anställda 55+, andel (%)
25%
Sjukfrånvaro anställda totalt, (%) andel av den tillgängliga ordinarie arbetstiden
6%
Ladda ned handlingsplan för Sundbyberg